Treningsbaner

Vi disponerer to områder for skytebane. I sommerhalvåret bruker vi skytebanen på Krossberg som ligger nesten innerst i Krossbergveien. Dette er en full skytebane hvor vi holder våre stevner. Vi disponerer banen 7 dager i uken året rundt.

Fra skytterstevne 1.mai 2009 på Krossberg

Krossberg banen på kartet.

I vinterhalvåret disponerer vi gymsalen i kjelleren på Revheim skole som er stor nok til at vi får trent på alle våre innendørsdistanser (12-25m). Dette er bare treningslokale og vi har tilgang til salen mandag til torsdag mellom 17.00 og 22.00. Salen er stengt i skoleferiene.

Revheim skole på kartet.