Kurs/Trening

Kurs

Vi arrangerer nybegynnerkurs hver høst, og om våren om det er nok pågang. Kurset er lagt opp med sikte på å gi deltakerne basiskunnskaper innen skyteteknikk og lede dem gjennom det første stevnet.
Man blir ikke god bueskytter av å gjennomføre kurset. Å bli en god skytter tar flere år og den jobben starter vi med når kurset er ferdig. Deltakerne vil da ha et godt grunnlag til å vurdere om dette er noe man vil satse på.

Treninger

Bueskyting er en idrett der det er lagt opp til en stor del med egentrening. Hver tirsdag mellom kl. 17.00 og 20.00 i henholdsvis innendørs- og utendørssesongen, stiller klubben med trener som vil gi skytterne personlig oppfølging og gi skytterne arbeidsoppgaver den følgende uke. Det er så opp til den enkelte skytter å velge hvor mye hun/han vil trene innenfor den tiden vi disponerer banene.