Fremhevet artikkel

Innkallelse til årsmøte 08.04.2021

Av | 8. mars 2021

Vi kaller herved våre medlemmer inn til årsmøte den 8.april 2021 klokken 19.00 på Revheim skole. TEAMS!

Lenke til Teams møte sendes til medlemene i forkant av møtet!

Saker til årsmøtet må meldes inn innen 21.mars 2021.

Agenda og sakspapirer pupliseres i forkant av møtet.

Med vennlig hilsen
Cathrin Ovedal Landsvik
Leder
Stavanger Bueskyttere

Innkallelse til årsmøte 10.mars 2020

Av | 7. februar 2020

Vi kaller herved våre medlemmer inn til årsmøte den 10.mars 2020 klokken 19.00 i treningslokalene på Revheim skole.

Saker til årsmøtet må meldes inn innen 10.februar 2020.

Agenda og sakspapirer pupliseres i forkant av møtet.

Med vennlig hilsen

Cathrin Ovedal Landsvik

Leder

Stavanger Bueskyttere

Innkalling til årsmøte i Stavanger Bueskyttere

Av | 24. februar 2019

Styret innkaller herved til årsmøte i Stavanger Bueskyttere.

Årsmøtet avholdes den 05.03.2019 kl.19 i treningslokalene til Revheim skole.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 10.02.2019 til stavanger@bueklubb.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside www.stavanger-bueskyttere.org .

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Styret