Krystallstevnet

Vårt tradisjonelle Krystallstevne arrangeres hvert år i Stavanger Idrettshall rundt månedskiftret januar/februar. Stevnet går over to dager, hvor det på lørdag arrangeres 2×720 runder i divisjonene Compound og Recurve og klassene 1 og 2. Søndag arrangeres det en Face-to-Face cup på distansene 50 og 70 meter.