Årsmøte Tirsdag 21.februar PDF Print E-mail
Written by Ole-Kristian   
Tuesday, 31 January 2017 21:27

Vi ønsker velkommen til årsmøte i Stavanger Bueskyttere tirsdag 21.2.2017 kl 19:00 på Revheim Skole, Treningslokalene .

 

Alle medlemmer og foresatte er velkommen!

 

Saksliste

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge møteleder, referent samt 2 medlemmer til å
underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle og godkjenne idrettslagets handlingsplan
10. Foreta følgende valg:
a) Leder
b) 4 styremedlemmer (derav 1 ungdomsrepresentant) og 2
varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til årsmøte vedtatt handlingsplan,
jf.pkt.9
d) 2 revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd
idrettslaget har representasjonsrett.
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem
for neste årsmøte.
 
Se vedlegg for årsmelding.
 
Innmelding av evt nye saker må gjøres inne 14. februar.
Attachments:
Download this file (Regnskap 2016.pdf)Regnskap 2016.pdf[ ]15 Kb
Download this file (Årsmelding 2016.pdf)Årsmelding 2016.pdf[ ]241 Kb
Last Updated on Tuesday, 31 January 2017 21:35